W zakres naszych usług wchodzi:

 

  • doradztwo biznesowe

  • doradztwo finansowe

  • doradztwo strategiczne

  • doradztwo usprawniające działanie firmy

  • doradztwo marketingowe

  • doradztwo w doskonaleniu procesów biznesowych

 

Jak wygląda współpraca z naszą firmą?

 

Krok pierwszy – spotkanie – naszą współpracę rozpoczynamy od spotkania z Klientem w siedzibie Klienta bądź w siedzibie naszej firmy i zdiagnozowania jego oczekiwań.

Krok drugi – analiza problemu – na podstawie rozmowy z Klientem precyzujemy najważniejsze problemy, z którym boryka się przedsiębiorstwo.

Krok trzeci – audyt – udajemy się do siedziby firmy, w celu przeprowadzenia szczegółowego audytu.

Krok czwarty – przedstawienie rozwiązań – przedstawiamy naszemu Klientowi rekomendowane działania w obszarze, w których pomocy wymaga przedsiębiorstwo.

Krok piąty – szkolenia – prowadzimy niezbędne szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.

Krok szósty – wdrożenie rozwiązań – czuwamy nad poprawnym wdrażaniem rekomendowanych rozwiązań.

 

 

Doradztwo biznesowe

 

Zastanawiasz się jak odpowiednio zarządzać firmą, aby przyczynić się do jej sukcesu? Nie jesteś pewien, jaką strategię przyjąć, aby efektywnie zarządzać czasem pracy? Zastanawiasz się czy marka firmy przynosi zyski czy straty? W takim wypadku idealnym sposobem na rozwiązanie wszelkich problemów i nieścisłości okazuje się skorzystanie z usług profesjonalnego doradztwa fuinansowo-biznesowego.

 

 

Nowe inwestycje

 

Rozwój wielu przedsiębiorstw zależny jest od strategii promocji firmy w danej branży. Czasami koniecznym krokiem okazuje się między innymi połączenie dwóch spółek, znalezienie zewnętrznego inwestora czy wydzielenie spółki do nowego przedsięwzięcia biznesowego. W takim wypadku konieczną czynnością formalną okazuje się wycena marki firmy. W zależności od konkretnego przedmiotu wyceny, firmy zajmujące się doradztwem finansowym stosują różne metody wycen.

 

 

Na czym polega wycena marki?

 

Nie od dziś wiadomo, że sukces w branży biznesowej zależny jest od wielu czynników, w tym również od rozpoznawalności danej marki na rynku. W rozumieniu finansowym marka to nic innego jak składnik aktywów przedsiębiorstwa zarówno tych niematerialnych jak i prawnych , które decydują o jego wartości.

 

Marka firmy i jej funkcje

 

Zadaniem marki w przypadku poszczególnych przedsiębiorstw staje się między innymi utrzymanie relacji z klientami poprzez budowanie systemu lojalnościowego. Rozpoznawalność w branży umożliwia również uzyskanie przewagi nad konkurencją i co za tym idzie znalezienie nowych i dochodowych kanałów dystrybucji swoich usług czy produktów.

 

Z tego powodu przedsiębiorstwa zobligowane są do oszacowania wartości marki firmy. Takie czynności są konieczne między innymi w momencie, gdy:

 

  • planujemy transakcję na dużą skalę jak na przykład fuzja firmy

  • planujemy obserwować proces zarządzania firmą, dzięki czemu łatwiej jest podejmować decyzje inwestycyjne

  • analizujemy kampanię marketingową

  • analizujemy rentowność oferowanych usług i produktów

 

 

 

Wycena marki pomaga w przejrzysty sposób monitorować wyniki finansowe danego przedsiębiorstwa. Sposobów oszacowania wartości marki jest kilka, o czym możemy się przekonać klikając w link – wycena marki. Podstawowy podział to rozróżnienie na dochodowe oraz niedochodowe metody wyceny.

 

Metoda korzyści ekonomicznych jest jedną z najczęściej stosowanych przez analityków finansowych. Polega ona na oszacowaniu wartości potencjalnych korzyści wynikających między innymi z uzyskania wyższych cen produktów lub usług. Zysk ekonomiczny w tym przypadku określany jest za pomocą różnicy osiąganej ze sprzedaży produktów markowych, a zyskiem oczekiwanym.

 

 

W przypadku metody niedochodowej wymieniania jest między innymi strategia wyceny marki firmy poprzez metodę porównań rynkowych. W tym celu analitycy posługują się zbiorem informacji takich jak dotychczasowe transakcje. Również metoda porównawcza wydaje się być pomocna w określeniu wyceny marki firmy. W tym celu konieczna jest obserwacja podobnych znaków towarowych z danego sektora usług.