Kiedy chce się wycenić wartość podmiotu gospodarczego, stosuje się różnorakie metody – majątkowe, dochodowe, mieszane czy tez porównawcze. Ostatni sposób wskazywania wartości firmy wydaje się być o tyle interesujący, że nie odnosi się bezpośrednio do wycenianego podmiotu, ale bierze pod uwagę wyceny innych organizacji, podobnych do przedmiotu wyceny.

Jakie są podstawowe rodzaje porównawczych (rynkowych) metod wyceny firmy?

Wśród metod porównawczych, zwanych również rynkowymi, wyróżnić można przede wszystskim metody transakcji porównywalnych oraz metody mnożnikowe.

  • Metoda transakcji porównywalnych.

    • bierze pod uwagę transakcję kupna-sprzedaży podobnej do wycenianej firmy jednostki;

    • jej niebezpieczeństwem jest ryzyko niemożności znalezienia na mało rozwiniętych rynkach gospodarczych podmiotów podobnych do wycenianego.

  • Metody mnożnikowe.

    • w metodach tych mnoży się określony parametr ekonomiczny (na przykład zyski firmy, jej przychody, przepływy albo kapitał) przez określony parametr rynkowy (odpowiedni dla każdego z parametrów ekonomicznych);

    • jest to metoda dobra dla spółek, które są notowane na rynku kapitałowym.

Kto w profesjonalny sposób może przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa?

Najlepszy sposób wskazania wartości przedsiębiorstwa wskażą specjaliści z firmy doradczej volante.pl . Wycena firmy jest bowiem procesem, który wymaga indywidualnego podejścia i sporego doświadczenia wyceniających.