Jak założyć własną kancelarię notarialną?

Zawód notariusza uprawnia osobę, która go wykonuje do wielu czynności, które mogą pomóc ludziom w załatwianiu niektórych formalności, gdyż każdy dokument poświadczony jego podpisem nabiera mocy prawnej. Notariusze mogą zakładać własne kancelarie notarialne. Jednak, jak mówi notariusz z Krakowa, reprezentujący www.kulakowscy.pl , wymaga to wielu starań i długich lat ciężkiej nauki, aby otworzyła się taka kancelaria […]